Generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamlingen 23. september 2021

Referat fra generalforsamling torsdag den 23. september 2021 kl. 19 i Grønbrohallens Cafeteria, Grønbrovej 1, 4262 Sandved.

 

Der deltog 21 i generalforsamlingen.

 

Holger Hansen valgtes til dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

På grund af corona-situationen blev der ikke afholdt generalforsamling i marts 2020 og marts 2021. Bestyrelsen har derfor betragtet alle valg som forlænget med et år. For igen at efterleve vedtægternes bestemmelser, om hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i lige og ulige år, forslog dirigenten som justering af dagsordenens punkt 6, at der på denne generalforsamling vælges tre bestyrelsesmedlemmer for 1½ år og et bestyrelsesmedlem for ½ år. Dette forslag blev godkendt.

 

Formanden aflagde årsberetning for 2019. Beretningen er trykt i årsskriftet for 2020. Desuden aflagde han beretning for 2020. Denne beretning er aftrykt i årsskriftet for 2021. Dette årsskrift blev omdelt til medlemmerne i marts 2021. Endvidere nævnte formanden, at der i 2021 indtil nu har været to arrangementer, nemlig tur til Borupris den 8/8 med ca. 30 deltagere og besøg i Tystrup Kirke 18/9, også med ca. 30 deltagere.

Årsberetningerne blev godkendt.

 

Kassereren gennemgik årsopgørelserne for 2019 og 2020. Også disse er aftrykte i henholdsvis årbogen for 2020 og 2021. Foreningens beholdning pr. 31. december 2020 er 97.472 kroner Aktuelt er der 180 medlemmer. Med en enkelt bemærkning om et manglende minus foran 2020’s overskud/underskud, blev årsopgørelserne godkendt.

 

På baggrund af det lave aktivitetsniveau og foreningens gode økonomi, foreslog bestyrelsen, at der ikke opkræves kontingent for 2021 hos medlemmer, der har betalt kontingent i 2020, mens nye medlemmer betaler 160 kroner. For 2022 foreslår bestyrelsen et kontingent på 160 kroner. Bestyrelsens forslag blev godkendt.

 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: Mogens Kessel, Carsten Egø Nielsen og Poul Erik Pedersen blev uden modkandidater valgt til bestyrelsen for 1½ år. Bertel Hansen blev uden modkandidat valgt for ½ år. Claus de Neergaard blev valgt som bestyrelsessuppleant.

 

Valg af revisor og revisorsuppleant: Erling Nielsen blev valgt som revisor og Stan Rasmussen som revisorsuppleant, begge uden modkandidater.

 

Der var intet under eventuelt.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 19.23.

 

Efter kaffe og kringle, holdt Carsten Egø Nielsen et billedforedrag om Genforeningen i 1920.

 

 

Referent Carsten Egø Nielsen.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.10 | 08:49

Det kan du købe hos mig. Men ring lige i forvejen. Se adresse og tlf. på hjemmesiden under bestyrelsen.
Venlig hilsen Bertel Hansen

...
29.09 | 18:39

Hvor kan jeg købe årsskriftet fra 2015?

...
24.01 | 11:29

Hej.
Kan I hjælpe med billede af familien Købmand Hjalmer Peter Andersen i Sandved.
Det er sønnen Gert Christian Andersen jeg er interesseret i. Laver slægtsfor

...
14.06 | 14:33
Sandved har modtaget 1
Du kan lide denne side