Årsberetning for 2020

Årsberetning for 2020

Årets første arrangement var et foredrag i Kulturladen den 25. februar om strafferet og rettergang i de sidste ca. 500 år. Foredragsholderen var historikeren Torben Albret Kristensen, Næstved. Der var ca. 30 deltagere.

Onsdag den 11. marts ”lukkede statsministeren landet ned”, og dermed var det ikke muligt at gennemføre forårets arrangementer, herunder den indvarslede generalforsamling. Bestyrelsen besluttede at vente med at holde generalforsamling til 2021 og dermed at forlænge alle valg med et år.

Et planlagt besøg på Gunderslevholm og et foredrag om og i Tystrup Kirke måtte aflyses, men begge dele forventes gennemført i 2021.

Den 6. og 13. august blev der holdt byvandringer i Fuglebjerg under ledelse af Bertel Hansen. I alt deltog 41 i de to byvandringer, som især handlede om byens udvikling fra omkring 1860 og derfor koncentrerede sig om området omkring Torvet.

Lørdag den 5. september blev der holdt en kirkegårdsvandring på Fuglebjerg Kirkegård i samarbejde med menighedsrådet og under ledelse af kirkeværge Otto Hansen. De 24 deltagere fik en interessant gennemgang af kirkegårdens indretning og en fortælling om de ”kendte” personers gravsteder. Efter turen på kirkegården bød menighedsrådet på kaffe og kage i kirken.

Et planlagt foredrag i november måned om ”Roepigerne” måtte aflyses på grund af corona-restriktionerne. Også dette arrangement vil blive søgt gennemført senere.

Årsskriftet blev omdelt til alle medlemmer i slutningen af marts måned. Det indeholdt 143 sider med en bred vifte af artikler, som dækkede en periode fra omkring 1536 og helt op til nutiden.
Med hjælp fra Erling Nielsen havde Bertel Hansen skrevet om missionshusene og Indre Missions Samfund i Fuglebjerg, Peter Madsen havde skrevet om sin oldemor i Skafterup, Sidse Kirstine Rasmusdatter, Bertel Hansen havde skrevet om jævnstrømselværkerne i Fuglebjerg, Sandved og Tornemark, Carsten Egø Nielsen om besættelsestiden i Fuglebjerg og Bertel Hansen om købmand Johannes Poulsen i Sandved, som i 1907 blev anholdt for omfattende bedragerier. Martin Damgaard og Bertel Hansen havde skrevet en artikel om gården Thomasminde i Fuglebjerg, og endelig føjede Bertel Hansen endnu et kapitel til serien om præsterne i området, denne gang var det Hårslev og Ting Jellinge, det drejede sig om.

Tælleren på vores hjemmeside viste godt 156.000 klik over 9½ år. Det sidste år lidt over 20.000. Det viser en stabil interesse for vores arbejde. Medlemstallet er på 171. Det er 4 flere end for et år siden. Men der er jo stadig plads til lidt flere.

Foreningens økonomi er meget stabil. Kassebeholdningen er gået en lille smule ned i det forløbne år. Da vi ikke har holdt nogen generalforsamling i 2020 og dermed ikke fastsat kontingent for 2021, og i øvrigt i lyset af den høje kassebeholdning, foreslår bestyrelsen, at medlemmer, som har betalt kontingent for 2020, ikke bliver opkrævet kontingent i 2021. Ny medlemmer, som indmeldes i 2021, skal dog betale kontingent for 2021 med satsen for 2020.

Tak til jer, som sluttede op om de få arrangementer i 2020. Vi håber snart at få gang i aktiviteterne igen. Tak til bestyrelsen for årets indsats. Og tak for bidragene til årsskriftet. Også tak til lokalhistorisk arkiv for hjælp med oplysninger og billeder til årsskriftet.

Kirkeværge Otto Hansen viser rundt på Fuglebjerg Kirkegård.

Nyeste kommentarer

07.10 | 18:02

Jeg holder et foredrag på Fuglebjerg Bibliotek den 18/10 om min ny...

12.08 | 07:45

Willy Nygaard har fået svar pr. email.

11.08 | 18:32

Tak for en flot rundtur, i Fuglebjerg, her til aften. Er det muligt at få e...

06.06 | 14:18

Jeg er som barn kommet på Fuglebjerg Kro. Det er godt nok mange år sid...